Realizacje projektów

  • Analiza koncepcji kliniki Malcherhof Baden
    W trakcie rozbudowy kompleksu dokonano jego analizy pod kątem rozwoju średnio- i długoterminowego i stworzono docelową koncepcję rozmieszczenia poszczególnych obszarów funkcjonowania z programem funkcjonalno-użytkowym włącznie. Wyniki tej analizy stanowiły podstawę konkursu architektonicznego. Budowa i przebudowa jest w toku.

  • Rewizja planu centrum klinicznego Banja Luka
    W ramach pełnej rekonstrukcji centrum klinicznego Banja Luka (bez wprowadzania przerw w jego użytkowaniu) hospitals zlecono dokonanie rewizji i oceny końcowej koncepcji. Centrum kliniczne Banja Luka jest szpitalem uniwersyteckim na 1100 łóżek.