Portfolio – Oferty

Realizacja projektu

Od przebiegu wczesnej fazy projektowej zależy już w dużej mierze, czy szpital publiczny, szpital prywatny bądź centrum rehabilitacji będą funkcjonowały z powodzeniem, czy też jednak projekty te poniosą porażkę. Dlatego w dziedzinie ochrony zdrowia, podobnie jak ma to miejsce także w innych obszarach, niezwykle istotne jest dokonanie możliwie najdokładniejszej prognozy co do przyszłych potrzeb na rynku usług medycznych.

Aby zapewnić sukces w działalności nowej placówki ochrony zdrowia, należy również zawczasu przeanalizować kwestię, kto w przyszłości zapłaci za jej świadczenia oraz czy cenniki usług zostały ustalone we właściwy sposób.

Ostatecznie na całym świecie ochrona zdrowia uregulowana jest przepisami prawnymi, które należy uwzględnić.

W skład realizacji projektu wchodzi więc także rozważenie podobnych zagadnień.

Analiza potrzeb na rynku usług medycznych wskazała w dalszej kolejności na konieczność odpowiedniego zróżnicowania wydajności poszczególnych elementów projektu w zależności od ich funkcji. Sale operacyjne, odziały intensywnej terapii, kosztowne wyposażenie diagnostyczne i wysoce wyspecjalizowane oddziały terapeutyczne należą do najdroższych powierzchni w budynkach naziemnych i jakikolwiek błąd lub przeszacowanie parametrów projektu może narazić kierownictwo placówki, które nie przygotowało się uprzednio pod względem gospodarczym na taką sytuację, na zbytnie obciążenia.

hospitals dysponuje długoletnim doświadczeniem w dziedzinie realizacji celów planowania przestrzennego. Wstępna analiza koncepcji pod kątem przyszłościowych rozwiązań i późniejszej eksploatacji placówki w połączeniu z odpowiednim doborem parametrów powierzchni i przestrzeni umożliwiają wczesny wgląd w spodziewane koszty inwestycyjne.

Kolejnym elementem realizacji projektu jest dobór biura projektowego. hospitals współpracuje z różnymi biurami projektowymi w zależności od miejsca realizacji projektu i w ramach kierowania projektem służy swoim doświadczeniem również i w tym zakresie.

Zarządzanie projektem

Rzadko które określenie jest w obecnych czasach tak często nadużywane jak zwrot „zarządzanie projektem”. Najróżniejszych projektów jest dziś bez liku – od projektu wyborczego, po, dajmy na to, produkcję filmową – wszędzie aż roi się od ekspertów w zarządzaniu projektem.

hospitals natomiast gwarantuje w pełni profesjonalne zarządzanie projektem w zakresie ochrony zdrowia i tylko ochrony zdrowia. Skupia się przy tym na takich kwestiach jak

 • koszty
 • terminy
 • jakość

kształtując je w taki sposób, by u celu realizacji projektu funkcjonowały w odpowiednich zadowalających proporcjach. Kierowanie projektem, w którym zlecenia inwestycyjne mogą być realizowane przez podwykonawców, należy do kluczowych elementów oferty hospitals. W przypadku naszych własnych projektów lub projektów, które realizujemy wspólnie z naszymi partnerami, podejmujemy się również bezpośredniego nadzoru nad projektem inwestycyjnym, nie korzystając z usług podwykonawców w tym zakresie.

Ogół przedsiębiorców

Nasi wspólnicy i partnerzy PORROrtner należą do wiodących dostawców usług i technologii budowlanych wykorzystywanych w austriackim systemie szpitalnictwa. Ich referencje są tego najlepszym dowodem. Dzięki temu hospitals może realizować kompleksowe usługi z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności.

Wspólne świadczenie części usług hospitals nie prowadzi natomiast w żadnej mierze do utrwalenia podobnego modelu. Nie istnieją żadne powiązania na wyłączność pomiędzy hospitals a jej wspólnikami jako firmami wykonawczymi.

Decyzja o tym, czy określone usługi w zakresie budowy i wyposażenia budynku zostaną zlecone za pośrednictwem hospitals czy też bezpośrednio przez zleceniodawcę (w drodze przetargu bądź innego zlecenia) uzależniona jest od koncepcji inwestycyjnej a więc podejmowana w zależności od konkretnego przypadku. Niezależnie od wszystkiego natomiast należałoby zadać sobie pytanie, czy hospitals w jednym z opisanych powyżej segmentów usług wnieść może istotny wkład dla inwestora.

Modele PPP (public – private – partnership)

Odpowiedzią na coraz większe problemy w zakresie finansowania inwestycji w sektorze publicznym są modele PPP obecne w całej Europie z różną intensywnością i w różnych przejawach. Nie stanowią remedium na wszelkie trudności finansowe, mogą jednak w określonych warunkach być czymś znacznie więcej niż tylko środkiem finansowania.

Połączenie sił obu sektorów – publicznego i prywatnego – i ich wykorzystanie do realizacji określonego projektu, w tym przypadku w zakresie ochrony zdrowia, przynosi wymierne efekty i zapewnia wysoką skuteczność w działaniu.

W Austrii projekty PPP są bardzo przejrzyste. W 2008 roku hospitals wraz z organizacją Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Sozialversicherung der Bauern SVB) stworzyło podwaliny dla współpracy w ramach PPP, stając się w Austrii jednym z największych usługodawców tego typu. Jednocześnie konkretne ukształtowanie modeli PPP, takie jak na przykład wspólna własność centrów rehabilitacyjnych, w których większość udziałów znajduje się w prywatnych rękach, należy do jednej z najbardziej innowacyjnych koncepcji tego rodzaju w Austrii.

Eksploatacja placówki

hospitals realizuje w ramach opisanych modeli PPP zlecenia współzarządzania podmiotami, z którymi współpracuje i wnosi specjalny wkład w całą eksploatację placówki. Zgodnie z naszą filozofią hospitals nie występuje samodzielnie w charakterze podmiotu prowadzącego placówkę medyczną, lecz oferuje całą gamę usług pomocnych w jej prowadzeniu.

Do takich kluczowych kompetencji należą:

 • Human Ressources
 • Organizacja placówki
 • IT i komunikacja
 • Inżynieria biomedyczna i zakupy
 • Prawo służby zdrowia i Prawo spółek
 • Facility-Management

 

Obok usług bezpośrednich, związanych z prowadzeniem placówki ochrony zdrowia przez hospitals , nasza grupa świadczy usługi doradztwa takie jak

 • Start-up-Support
 • Management-Supervision