PORR AG

Porr Beteiligungen und Management GmbH

PORR jest jednym z najstarszych i największych koncernów budowlanych w Austrii i od lat angażuje się w liczne projekty budowlane w kraju i zagranicą.
Przedsiębiorstwa z grupy PORR świadczą pełen zakres usług (full-service). Poprzez swoją aktywność we wszelkich dziedzinach nowoczesnej branży budowlanej i oferowanie niezwykle szerokiego pakietu usług doskonale odpowiadają na potrzeby rynków krajowych i zagranicznych. Budownictwo naziemne, budownictwo podziemne, realizacja projektu, budowa dróg i tuneli, realizacja projektów kompleksowych należą do kluczowych kompetencji PORR.
www.porr.at

ORTNER Ges.m.b.H.

Ortner Ges.m.b.H. świadczy swe usługi w zakresie technik instalacji wodnokanalizacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych dla budynków i zakładów przemysłowych, instalacji przemysłowych, a także w zakresie technologii ochrony środowiska. Ortner Ges.m.b.H. zajmuje się udostępnianiem nowoczesnych instalacji, tak by działały z korzyścią dla człowieka i środowiska. Liczne usługi świadczone przez Ortner Ges.m.b.H. znajdują swe zastosowanie we wszelkiego rodzaju budynkach przemysłowych, budynkach biurowych, hotelach, uniwersytetach, szpitalnych oddziałach ratunkowych, centrach rehabilitacji, budynkach użyteczności publicznej, lotniskach, dworcach, domach mieszkalnych i w wielu innych.
www.ortner-anlagen.at